Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

A Hargita Együttes 1990 óta működik hivatásos intézményként, új szemlélettel és tartalommal folytatva a hasonló néven 1970-ben alapított műkedvelő társulat munkáját.
Az együttes mindenkori elsődleges célja a magyar népi kultúra feltárása, hiteles bemutatása, népszerűsítése és átörökítése.
A mindig hiteles anyagból felépített folklórműsoraiban földrajzi helyzetéből adódóan Erdély és a Székelyföld szerepel hangsúlyozottabban, de lassan az egész Kárpát-medence megjelenik, keleten átnyúlva a Kárpátokon a moldvai csángóságig. A repertoár táncjátékokban is bővelkedik, amelyek közül több is teljesen eredeti, saját forgatókönyvet használ fel.

A színpadi munka mellett az intézmény jelentős rendezvényeknek kezdeményezője és szervezője. Ezek közül a fontosabbak az Erdélyi Prímások Találkozója, az Ezer Székely Leány Napja, a Csűrdöngölő – gyermek és ifjúsági néptánctalálkozó és a Hagyaték – mezőségi népzene- és néptánctalálkozó. A társulat táncosai számos gyermek, ifjúsági és felnőtt tánccsoportot segítenek és tanítanak.
Az együttes fenntartója Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata.

András Mihály
Igazgató

Táncoljatok!

-táncosok a táncról-

Táncoljatok! Ennél tömörebben, egyszerűbben és tisztábban aligha lehetne megfogalmazni egy táncegyüttes feladatát. A Hargita Együttes ezzel a címmel készítette el azt a műsorát, amelyben táncosok vallanak a táncról. Irodalmi szövegekkel, versekkel, népdalokkal színesített alkotásukat természetesen a mozgás, a tánc fogja össze egységes egésszé.

A Hargita Együttes Táncoljatok! – táncosok a táncról című produkciójának alkotói maguk a társulat tagjai. Szinte kivétel nélkül hosszú ideje foglalkoznak gyermekekkel, ifjúsági és felnőtt tánccsoportokkal: tanítják, irányítják, segítik őket. Ezzel szemben eddig kevesüknek volt alkalma arra, hogy hivatásos táncosok tolmácsolásában fogalmazzák meg elképzeléseiket. Társainak táncetüdjeiből, saját koreográfiájának felhasználásával szerkesztett egységes produkciót Gábos Endre, a műsor rendezője. A különböző tájegységek táncai az együttes tagjainak megfogalmazása szerint kerültek a műsorba, így a legtöbb hargitás táncos kivette a részét az alkotási folyamatból. Az előadás során gyimesi, nyárádmagyarósi, gyergyói, szentbenedeki, szatmári, mérai, buzai és vajdaszentiványi táncokat láthatnak nézőink.

A hitelességen túl a műsor legfőbb erénye az őszinteség. A táncosok azt táncolják, amihez legjobban értenek: nem balettet vagy kortárs mozgáskompozíciót, hanem alig átszerkesztett hiteles néptáncot. Nem rájuk osztott szerepet játszanak el, hanem önnönmagukat mutatják meg, saját érzéseiket fogalmazzák meg a saját maguk által kiválasztott táncok nyelvén.

Tánckar: Antal Zsolt, Bara Szabolcs, Becze Hajnalka, Biró Enikő, Böjte Róbert, Csedő Csilla, Gábor Dénes, Gábos Endre, György Piros, Györgylőrincz Albert, Hozó Levente, János Gabriella, Kelemen Szilveszter, Kósa Mária Gabriella, Laczkó Benedek Tünde, Márton Erzsébet, Novák Franciska, Nyáskuj Csongor, Péter László, Rigmányi Júlia Katalin, Szabó László, Szőcs Henrietta.

A műsorban megjelenő koreográfiák és alkotók:
Gyimesi táncok: Rigmányi Júlia Katalin
Nyárádmagyarósi táncok: Kelemen Szilveszter
Gyergyói táncok: Bara Szabolcs és Laczkó Benedek Tünde
Szentbenedeki és magyarózdi táncok: Antal Zsolt
Tyukodi táncok: Biró Enikő
Mérai táncok: Kósa Mária Gabriella
Buzai táncok: Szabó László
Vajdaszentiványi táncok: Gábos Endre
Rendező: Gábos Endre